Suriye Plakalı Araçlarda SA plaka işlemleri

GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ YENİLEME İŞLEMİ

e-randevu.iem.gov.tr internet adresinden randevu alınması gerekmektedir.

TRAFİK BELGESİ YENİLEME İÇİN İSTENEN BELGELER

​-Dilekçe

-Trafik Harcı 216.70 TL (Vergi Dairesi Müdürlüğüne 9065 koduyla)

-Geçici Koruma Kimlik Belgesi / Yabancı Tanıtma Belgesi

-Süresi biten Geçici Trafik Belgesi (ASLI)

YENİ KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

-Araç sahibinin veya kanuni vekilinin müracaat dilekçesi.

-Araç sahibinin yabancı tanıtma belgesinin veya geçici koruma kimlik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

-Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca verilen araç tescil belgesinin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan noter tasdikli Türkçe tercümesi.

-Araca Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca tahsis edilen tescil plakası.

-1 adet tescil dosyası.

-3 adet Ek-1 formu.

-Ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin fotokopisi (poliçenin aslı görülecektir).

-Yönetmeliğin 51/A maddesinin uygulamaya başlandığı 03.04.2015 tarihinden sonra ülkemize giriş yapmış olan araçlar için ilgili gümrük müdürlüğünce düzenlenmiş olan ” Geçici yol Belgesi” (Ek-49/A).

-Yabancı tanıtma Belgesi’nin veya ‘’ Geçici Koruma Kimlik Belgesi’’ nin fotokopisi.

-Aracın ülkemizde muayenesinin yapıldığına dair belgenin fotokopisi.​

Not:     03.04.2015 tarihinden önce yurda giriş yapmış araçların en geç 30 gün içerisinde geçici trafik belgesi ve SAA 001 den başlayıp SZZ 999 da sona erecek harf ve rakam grubundan tescil plakası alınması zorunludur.

Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkelerinden beraberinde getirdikleri adlarına kayıtlı araçların kayıt altına alınması ile ilgili uygulama 31.12.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

​​​       Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından süreli Çalışma izin belgesi alanlar, ikamet tezkeresi sahipleri ve çifte vatandaşlığı bulunanların araçları bu kapsamda kayıt altına alınmayacaktır.

 

Resmi Site : http://www.istanbul.pol.tr/trafiktescil/Sayfalar/Suriye-Plakal%C4%B1-Ara%C3%A7lar.aspx

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by Meridyen Gümrükleme | php site tasarimlari . | Fethi Demir (0 532 671 00 31)